90% af pladserne er solgt
TILMELD HOLD

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

I forbindelse med afviklingen af Kronborg Cup og Kronborg eCup behandler vi en række forskellige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi arbejder med at beskytte personoplysninger og leve op til lovgivningen om databeskyttelse. Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for afviklingen af Kronborg Cup. Vi videresælger aldrig oplysninger, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Når du besøger vores hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning). Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Dataansvarlig – kontaktinformation

Kronborg Cup er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles og som vi har modtaget fra dig. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kronborg Cup kan kontaktes her:

Adresse: Rønnebærhaven 11, 3070 Snekkersten 

CVR-nr.: 33420447

Telefon: 2239 2292 

Mail: info@kronborgcup.dk

Cookies

www.kronborgcup.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Cookie listen opdateres automatisk af Cookie First CookieFirst.com.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside indsamler, og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder hold, overnatning, nyhedsbrev, konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via hjemmesiden.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af log-in eller ved køb.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål og i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med din relation og driften af Kronborg Cup, samt når vi har en lovlig grund. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, modtager af nyhedsbrev, leverandør, deltager i konkurrencer, bruger af vores applikationer/hjemmeside. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Kronborg Cup vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser over for dig.

Oplysninger om de frivillige bliver opbevaret hos de lokale klubber, der har kontakten med de frivillige.

Kronborg Cup indsamler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Følsomme personoplysninger kan være oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk- eller religiøs overbevisning eller helbredsoplysninger. Følsomme personoplysninger indsamles kun med udtrykkeligt samtykke fra dig, såfremt der vurderes væsentlig og nødvendigt behov herfor.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Kronborg Cup behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: 

  1. Artikel 6.1.a (samtykke)
  2. Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
  3. Artikel 6.1.c (nødvendig for at Kronborg Cup overholde en retlig forpligtelse)
  4. Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for Kronborg Cup)
  5. Artikel 9.2.b (nødvendig for det formål at overholde arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser)
  6. Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
  7. Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)
  8. Artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og du kan få yderligere indsigt ved at henvende dig til os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Videregivelse af personoplysninger

Data om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Kronborg Cup indhentes alene hos dig eller den klub, der har tilmeldt hold til Kronborg Cup, meldt dig som frivillig mv. via udfyldelse af formularer.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Sikkerhed omkring personoplysninger

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.kronborgcup.dk

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål til vores politik eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan du sende en mail til info@kronborgcup.dk eller ringe til os på 2239 2292.

Få de seneste nyheder
Skriv dig op til vores nyhedsbrev
Kronborg Cup er en international fodboldturnering for ungdomshold – Sjællands største turnering – der hvert år afvikles i sidste uge af skolernes sommerferie.
Genveje
© Kronborg Cup 2020
CVR. NR.: 36285621