Matchprogrammet är klart
STRIDSPROGRAM

Cookie och sekretesspolicy

Införandet

I samband med avgörandet av Kronborg Cup och Kronborg eCup behandlar vi ett antal olika uppgifter om dig. Enligt artikel 13 i dataskyddsförordningen måste vi förse dig med ett antal uppgifter om hur vi behandlar dina uppgifter. Vi har därför utarbetat denna integritetspolicy, där du kan läsa mer om behandlingen av dina uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi arbetar för att skydda personuppgifter och följa dataskyddslagar. Det är viktigt för oss att betona att vi endast behandlar dina uppgifter för avvecklingen av Kronborg Cup. Vi säljer aldrig information vidare och vi lämnar inte heller ut dina uppgifter till någon annan än vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies(se instruktioner). Nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Personuppgiftsansvarig - kontaktuppgifter

Kronborg Cup är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in och tas emot från dig. Vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen. Kronborg Cup kan kontaktas här:

Adress: Rønnebærhaven 11, 3070 Snowdrop 

CVR Nr: 33420447

Telefon: 2239 2292 

E-post: info@kronborgcup.dk

Cookies

www.kronborgcup.dk använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller motsvarande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus. Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och inträffa oftare. Dessutom kanske du upptäcker att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Cookie-listan uppdateras automatiskt av Cookie First CookieFirst.com.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla typer av information som kan tillskrivas dig i viss utsträckning. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta händer till exempel när du normalt får tillgång till innehåll, om du registrerar dig för klasser, boende, nyhetsbrev, tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du ger uttryckligt samtycke till detta och anger informationen själv behandlas informationen också: namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att skapa inloggning eller vid köp.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi och varför?

Den information vi samlar in och behandlar om dig kommer att användas för olika ändamål och i den utsträckning som krävs i samband med din relation och driften av Kronborg Cup, samt när vi har en laglig anledning. Den information som samlas in kan variera beroende på om du är kund, nyhetsbrevsmottagare, leverantör, deltagare i tävlingar, användare av våra applikationer/vår webbplats. Underlåtenhet att lämna personuppgifter från din sida kan innebära att Kronborg Cup inte kommer att kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot dig.

Information om volontärerna lagras på de lokala klubbarna som har kontakt med volontärerna.

Kronborg Cup samlar i allmänhet inte in känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter kan vara information om ras, etniskt ursprung, politisk eller religiös övertygelse eller hälsodata. Känsliga personuppgifter samlas endast in med uttryckligt samtycke från dig om materiella och nödvändiga behov bedöms.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter, inklusive den rättsliga grunden

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, till exempel för att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Kronborg Cup behandlar i princip informationen om dig på någon av följande grunder: 

  1. Artikel 6.1.a (samtycke)
  2. Artikel 6.1.b (nödvändigt för att utföra ett avtal som du är part i)
  3. Artikel 6.1.c (nödvändigt för att Kronborg cup ska uppfylla en rättslig skyldighet)
  4. Artikel 6.1 f (nödvändigt för att jaga berättigat intresse i Kronborg Cup)
  5. Artikel 9.2.b (nödvändigt för att uppfylla skyldigheterna i fråga om arbete, hälsa och social trygghet)
  6. Artikel 9.2 f (nödvändigt för att upprätta, ansökan eller försvara rättsliga anspråk)
  7. Artikel 9.2.g (nödvändigt av tvingande allmänintresse på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella lagstiftning)
  8. Artikel 10, se avsnitt 8 i dataskyddslagen

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av information om dig. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss. 

Rätt att visa information (rätt till tillgång)

Du har rätt att få insikt i den information vi behandlar om dig, och du kan få ytterligare insikt genom att kontakta oss.

Rätt till svar (rättelse)

Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad.

Rätt att ta bort

I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad innan vår allmänna radering sker. 

Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad kan vi i framtiden endast behandla uppgifterna - förutom lagring - med ditt samtycke, eller för rättsliga anspråk kan fastställas, åberopas eller försvaras, eller för att skydda en person eller ett viktigt allmänintresse.

Rätt till invändning

I vissa fall har du rätt att invända mot vår lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Utlämnande av personuppgifter

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta reklam.
Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du samtycker till det. Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Var får vi dina personuppgifter ifrån?

Personuppgifterna som behandlas av Kronborg Cup erhålls endast från dig eller klubben som har anmält lag till Kronborg Cup, volontärarbetat etc. via fylla i blanketter.

Djurhållningsperioden

Informationen lagras under den tid som tillåts enligt lag och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens art och orsaken till lagringen. Men om vi har en fordran hos dig, eller ett lagstadgat krav på att lagra längre, kommer vi att behålla dina uppgifter så länge de är relevanta i förhållande till dessa regler/syften.

Säkerhet för personuppgifter

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller görs tillgänglig för obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Insikt

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att information om dig ska behandlas. Om den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad.

Klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Den danska dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk

Översyn av integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy om det sker förändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter. I händelse av ändringar ändras datumet högst upp i sekretesspolicyn. Den integritetspolicy som gäller när som helst kommer att finnas tillgänglig på vår www.kronborgcup.dk

Kontakta 

Om du har några frågor om vår policy eller vill utöva dina rättigheter som registrerad kan du skicka ett e-postmeddelande till info@kronborgcup.dk eller ringa oss på 2239 2292.

Få de senaste nyheterna
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Kronborg Cup är en internationell ungdomsturnering i fotboll – Sjællands största turnering – som hålls varje år under sista veckan av danskt sommarlov.
Genvägar
Kronborg Cup 2024
CVR. NR.: 36285621